WydarzeniaWięcej

Bilard regulamin

1. Stoły bilardowe znajdujące się w pomieszczeniu Restauracji na Wodzie udostępniane są po wcześniejszej rezerwacji i dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem. 
2. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
3. Za udostępniony sprzęt i stół odpowiada osoba, która dokonywała rezerwacji lub wykupiła możliwość gry.
4. Po zakończonej grze obowiązkiem klienta jest oddanie wypożyczonego sprzętu (kije, bile, trójkąt, kreda) obsłudze restauracji oraz pozostawienie stołu w jakim został udostępniony.
5. Każda osoba przebywająca na Sali bilardowej, która spowoduje zniszczenia, zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich naprawy, w tym:
a. w każdym przypadku do ich pełnej wysokości,
b. 800 PLN - uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany (np. oblanie ciemnym napojem lub celowe uszkodzenie),
c. 150 PLN - uszkodzenie bili,
d. 100 PLN - zabrudzenie sukna powodujące konieczność jego czyszczenia (np. wylanie nawet niewielkiej ilości napoju na sukno itp.),
e. 50 PLN - celowe uszkodzenie kija.
W szczególnych przypadkach o wysokości odszkodowania decyduje Kierownictwo OLIMP.
6. W pomieszczeniu obowiązuje zakaz podchodzenia do stołu bilardowego z rzeczami mogącymi spowodować jego uszkodzenie lub zabrudzenie (m.in. jedzeniem i piciem).
7. Obsługa restauracji ma prawo do:
a. egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu,
b. odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się nieodpowiednio,
c. przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu i zażądania od nich natychmiastowego rozliczenia się z udostępnionego sprzętu.
8. Obsługa restauracji ma obowiązek sprawdzenia stanu sprzętu i stołu przed oddaniem zastawu, w związku z czym wszelkie zastrzeżenia dotyczące udostępnionego sprzętu i stołu należy zgłaszać przed rozpoczęciem gry.
9. Każda osoba przebywająca w Sali bilardowej zgadza się jednocześnie z warunkami niniejszego regulaminu.
10. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.
11. Obowiązuje zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym.
12. Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminy celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.


WŁAŚCICIEL OLIMP
Spa Fitness Bowling & Restaurant
 

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego