WydarzeniaWięcej

Regulamin sali bowlingowej

OLIMP Spa Fitness Bowling & Restaurant

 1. Korzystanie z toru w Sali Bowlingowej możliwe jest po dokonaniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Istnieje możliwość osobistej lub telefonicznej rezerwacji toru na określoną godzinę, na minimum 30 minut.
 3. Nie zgłoszenie się do Obsługi Bowlingu w ciągu 15 minut, licząc od ustalonej godziny, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 4. W przypadku spóźnienia się na umówioną godzinę (nie dłużej niż 15 minut) Obsługa ma prawo odmówić przesunięcia czasu rezerwacji toru o czas, jaki klient się spóźnił.
 5. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do zasad użytkowania torów, poleceń i informacji udzielanych przez Obsługę Bowlingu.
 6. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać Obsłudze Bowlingu. W przypadku wystąpienia awarii, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 7. Gracze zobowiązani są do wypożyczenia od Obsługi Bowlingu specjalistycznego obuwia, za które pobierana jest opłata.
 8. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla Obsługi,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia i urządzeń,
  • wnoszenia na teren Sali Bowlingowej własnych napojów i żywności,
  • nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w Sali Bowlingowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 10. Za wszelkie zniszczenia na terenie Sali Bowlingowej obowiązuje odpowiedzialność finansowa.
 11. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny zachować szczególną ostrożność podczas gry. Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób OLIMP nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać Obsłudze Bowlingu.
 13. OLIMP nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, zasad użytkowania torów oraz poleceń upoważnionego personelu.
 14. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 15. OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Sali Bowlingowej bez opieki.

 WŁAŚCICIEL OLIMP
 Spa Fitness Bowling & Restaurant

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego