WydarzeniaWięcej

Regulamin Cardio

 1. Osoby korzystające z Sali Cardio obowiązuje Ogólny Regulamin OLIMP oraz szczegółowe zasady niniejszego Regulaminu. 
 2. Korzystający z Sali Cardio wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność.
 3. Osoby przychodzące po raz pierwszy do Sali Cardio powinny zgłosić się do pracownika Recepcji w celu zapoznania się ze sprzętem.
 4. Osoby posiadające karnet na wejście do Sali Cardio mogą korzystać ze wszystkich urządzeń tam się znajdujących oprócz urządzenia PowerSlim Active, gdyż korzystanie z niego jest oddzielnie płatne
 5. Osoby korzystające z usług Sali Cardio OLIMP są zobowiązani do niezakłócania spokoju i porządku oraz nieutrudniania innym osobom możliwości korzystania z usług Sali Cardio.
 6. Klienci Sali Cardio ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na jej terenie, a także za uszkodzenie maszyn.
 7. Wszystkie urządzenia Sali Cardio mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Po zakończeniu ćwiczeń należy przetrzeć siedzisko i uchwyty środkiem dezynfekującym.
 9. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać pracownikowi Recepcji.
 10. W razie zaistnienia wypadku lub urazu należy zgłosić ten fakt pracownikowi Recepcji.
 11. Na Sali Cardio obowiązuje strój sportowy i zmienne sportowe obuwie. Korzystający z Sali Cardio przebierają się w szatni.
 12. OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Sali Cardio.
 13. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 14. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów w szklanych butelkach.
 15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Ogólny Regulamin OLIMP.
 
Dyrekcja Hotelu OLIMP Business & SPA
 

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego