WydarzeniaWięcej

Regulamin fitness i sali rowerkowej

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach fitness/rowerki obowiązuje Ogólny Regulamin OLIMP oraz szczegółowe zasady niniejszego Regulaminu.
 2. Zajęcia na Sali Fitness i Rowerkowej odbywają się tylko pod nadzorem Instruktora.
 3. Na zajęcia z Instruktorem należy przychodzić punktualnie.
 4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem Instruktora prowadzącego zajęcia, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ćwiczących oraz poszanowanie sprzętu i sali.
 5. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać Instruktorowi.
 6. Każdy klient korzystający z Sali Fitness i Rowerkowej zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 7. W przypadku zniszczenia jakichkolwiek urządzeń, sprzętu OLIMP, uczestnik zajęć będzie pociągnięty do odpowiedzialności i zwrotu kosztów.
 8. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe. Ze względów higienicznych klient zobowiązany jest używać ręcznika.
 9. Zabronione jest posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii, zegarków, bransoletek, pierścionków i innych tego rodzaju przedmiotów, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu ćwiczącego.
 10. Ze względów własnego bezpieczeństwa klient nie powinien żuć gumy w czasie zajęć.
 11. W czasie zajęć z instruktorem telefony komórkowe powinny być wyłączone.
 12. Osoba, która pierwszy raz przychodzi do na zajęcia do OLIMP ma obowiązek poinformować o tym Instruktora.
 13. Osoba, która podejrzewa, że jej stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie wszystkich ćwiczeń, powinna zasięgnąć porad Instruktora.
 14. W przypadku konieczności opuszczenia sali w trakcie zajęć, klient powinien poinformować Instruktora o przyczynie, szczególnie w przypadku, gdy jest nią pogorszenie samopoczucia.
 15. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć .
 16. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z zajęć.
 17. Zabrania się wnoszenia żywności oraz napojów w szklanych butelkach.
 18. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin Ogólny OLIMP.
WŁAŚCICIEL OLIMP
Spa Fitness Bowling & Restaurant

 

 

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego