WydarzeniaWięcej

Regulamin sali zabaw

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez opiekuna dziecka przebywającego w Sali Zabaw OLIMP jest obowiązkowe.
 2. Opiekun dziecka wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego nieprzestrzeganie.
 3. Opiekun dziecka może zostawić dziecko w Sali Zabaw pod opieką personelu na własną odpowiedzialność.
 4. Dziecko chore lub podejrzewane o to, że jest chore nie może być pozostawione w Sali Zabaw.
 5. Opiekun dziecka powinien zapoznać się z wyposażeniem Sali Zabaw OLIMP.
 6. Opiekun dziecka wyraża zgodę na korzystanie przez to dziecko z całego wyposażenia znajdującego się w Sali Zabaw OLIMP.
 7. Korzystanie z Sali Zabaw OLIMP możliwe jest po dokonaniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przekroczenie czasu, na jaki zostało dziecko przyjęte do Sali Zabaw równoznaczne jest z koniecznością dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Z Sali Zabaw OLIMP mogą korzystać dzieci w wieku 3-8 lat. Dzieci młodsze mogą pozostać w Sali Zabaw tylko w obecności opiekuna.
 9. Rodzic, który pozostawia dziecko zobowiązany jest podać pracownikowi Sali Zabaw numer telefonu, pod którym można kontaktować się z nim w przypadku, gdy zachowanie dziecka tego wymaga (płacz dziecka, pogorszenie stanu zdrowia, nieprzestrzeganie przez dziecko zasad Regulaminu).
 10. Opiekun dziecka musi zadbać o to, aby dziecko przebywało w Sali Zabaw OLIMP bez okrycia wierzchniego oraz okularów i innych przedmiotów, które mogą narazić dzieci na niebezpieczeństwo w czasie zabawy.
 11. Pracownicy sprawują nadzór nad dziećmi przebywającymi w Sali Zabaw, polegający na obserwowaniu bawiących się dzieci oraz interweniowaniu w przypadku zauważonych zachowań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa któregoś z dzieci lub mogących prowadzić do zniszczenia wyposażenia Sali Zabaw.
 12. Pracownicy zapoznają dzieci z możliwościami spędzenia czasu w Sali Zabaw.
 13. Dzieci w Sali Zabaw bawią się wyłącznie w obuwiu domowym lub skarpetkach. Buty pozostawiają w szatni.
 14. Na terenie Sali Zabaw OLIMP obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz. Posiłki zakupione w OLIMPie należy spożywać tylko w miejscu wyznaczonym.
 15. Dzieci i ich opiekunów obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z Sali Zabaw przedmiotów będących częścią jej wyposażenia.
 16. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw zainstalowany jest monitoring. Nagrania mogą być udostępnione wyłącznie rodzicom w sytuacjach uzasadnionych i służyć jako ewentualny materiał dowodowy (sprawy sporne, wypadki, zagrożenia bezpieczeństwa dzieci).
 17. Kierownictwo OLIMP nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie Sali Zabaw.
 18. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia mogą być zgłaszane pracownikom Sali Zabaw dla Dzieci lub Recepcji.

   
 WŁAŚCICIEL OLIMP
Spa Fitness Bowling & Restaurant 

 

Hotel OLIMP Business & SPA

ul. I Brygady Pancernej WP 82

84-200 Wejherowo

tel. 058 677 04 04, tel. kom. 506 748 644

e-mail: recepcja@olimphotel.pl

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnościPomorskie w UniiUnia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego